Podkładki

Nie znaleziono produktów, których szukasz.

“Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pod tytułem “Zakup maszyn oraz wzrost zatrudnienia w firmie Browar Cztery Ściany Wojciech Ściana.”, mająca na celu rozwój Firmy Browar Cztery Ściany Wojciech Ściana poprzez zakup innowacyjnych maszyn i wzrost zatrudnienia, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: wzrost gospodarczy, wzrost zatrudnienia.

Browar Cztery Ściany