Sklep

Wyświetlanie wszystkich wyników: 3


 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pod tytułem „Rozwój Firmy Browar Cztery Ściany Wojciech Ściana na obszarze Krainy Wzgórz Trzebnickich. „, mająca na celu rozwój Firmy Browar Cztery Ściany Wojciech Ściana poprzez zakup sprzętu i wzrost zatrudnienia, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: rozwój istniejącego przedsiębiorstwa, utworzenie nowych miejsc pracy.

 

Browar Cztery Ściany